Допунска селекција за учешће у пројекту „Заједно за зелену будућност!“

Поштовани ученици, С обзиром да се велики број ученика са листе за овај пројекат пријавио и за учешће у другим пројектима наше школе, дошло је до измена ученика у овом пројекту. Ученици маркирани црвеном бојом су „отишли“ на друге пројекте, док су ученици маркирани зеленом бојом, на основу мотивационих писама, ушли на листу учесника пројекта. Одабрани ученици за учешће у пројекту „Заједно за зелену будућност“: Dopunska selekcija  ...
Read More

 Резултати конкурса за учешће у пројекту: „Светла! Камера! Акција!“

Драги ученици, Захваљујемо Вам се свима на учешћу на конкурсу за Еразмус+ пројекат „Светла! Камера! Акција!“. Комисија у саставу Драгана Миливојевић, Јелена Марковић, Слободан Јотић и Петар Пантић је пажљиво погледала сваки видео, обратила посебну пажњу на креативност свих ученика, идеју, процедуру прављења, јединственост производа, објашњење процеса прављења и финални прозвод. У складу са тиме, ученицима су бодовани 0-20 бодова за сваку од категорија, а резултати су следећи: Rezultati konkursa...
Read More