Тамара освојила два прва места на међународним такмичењима

У року од месеца дана, на два различита међународна такмичења у соло певању наша ученица Тамара Марјановић освојила је два пута прву награду. Прво је  Међународно такмичење соло певача "Мокрањац " и одржано је у Неготину 29.3.2024. године, друго је одржано данас Крагујевцу. У питању је Међународно такмичење соло певача "Милоје Милојевић".  На оба такмичења Тамара је била најмлађи уцесник у својој категорији.  ...
Read More

Промена изабраног предмета на трећем тесту

По календару активности, од 08.-11. априла 2024. године родитељи/дзз могу изменити пријаву за ЗИ у смислу промене изабраног предмета на трећем тесту. Поступак измене пријаве је следећи: - Родитељ/дзз попуњава нови образац 42 где датум подношења пријаве мора бити од 08. до 11. априла 2024. године - Пријаву подноси у школи у којој ће ученик полагати ЗИ - Директор/овлашћено лице поништава постојећу евидентирану пријаву и уноси нову. Водити рачуна да се на новој пријави за сва три теста унесу исправни подаци, јер је уочено на пробном ЗИ да су постојале грешке приликом дефинисања језика на ком се полаже тест, парилагођавања (увећен фонт иако не постоји документација)… Ако има пријава у којима су уочене грешке треба их заменити новим пријавама са исправним подацима. Замена пријаве се односи и на ученике који имају активну пријаву за стандардни/е тест/ове, а у међувремену су добили решења интерресорних комисија да ОШ завршавају по ИОП-у. У оваквим ситуацијама пошаљите захтев за откључавање школе да бисте у подацима о ученику променили податак о ИОП-у. У...
Read More