Годишњи план  рада Основне школе “Свети Сава” у Пожаревцу представља основни радни инструмент и документ, којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности и одређују носиоци тих активности у току школске године.

Годишњи план можете преузети за школску 2023/24. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2022/23. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2021/22. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2020/21. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2019/20. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2018/19. ОВДЕ.

Годишњи план можете преузети за школску 2017/18. ОВДЕ.