КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
санације крова и громобранске инсталације на централној школској згради

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
за извођење грађевинских радова – санација санитарног чвора и крова над санитарним чвором у централној школској згради Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
за извођење грађевинских радова –  израда тротоара око школких објеката у  Основној школи „Свети Сава“ у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ