Након поступка самовредновања рада школе у протеклом периоду, Стручни актив за развојно планирање, израдио је Развојни план за период 2022-2027. године. То је стратешки  документ којим желимо одредити основне правце развоја наше школе у наредном, четворогодишњем периоду . Од јасне визије и добро дефинисаних циљева за унапређење рада, као и благовремене повратне информације о успесима, слабостима и постигнутим резултатима, зависиће укупан развој наше школе, њене позиције у локалној и широј друштвеној заједници, наш успех и успех наших ученика. Овај документ је флексибилан и подложан променама и допунама у наредном периоду.

Комплетан текст Развојног плана школе можете преузети ОВДЕ.