Ове школске године, као и претходне, Менса Србије је у оквиру пројекта Дан интелигенције, који се обележава у октобру месецу, расписала конкурс за учешће са темом ,,Решавање проблема као стимуланс интелектуалног развоја“.

После прихваћене пријаве наше школе и одобрења од стране Менсе, планирана радионица под називом ,,Ритмичке мудролије“ реализована је 15.10.2020. у оквиру редовне наставе музичке културе у одељењима петог разреда. Радионици је присуствовало укупно 35 ученика, а реализатор је Весна Миленковић, спец.професор и педагошки саветник.
У уводном делу часа наставник показује шему за извођење вежбе, у којој су повезани покрет (удар ногама, пљесак, пуцкетање прстима – body percussion), одговарајући ритам и коришћење гласа уз изговор одабраног текста.
У централном делу часа ученици допуњују ритмичке вежбе, одређеним ритмичким моделима у оквиру задатог такта.
Завршни део часа предвиђа слушање кратког музичког примера, уз активно слушање музике са применом музикограма – у току слушања, ученици кажипрстом прате графички приказ на папиру, који је усклађен са слушним примером.
Радионица је на мапи догађаја обележена као пример добре праксе.