Поштовани ученици,
С обзиром да се велики број ученика са листе за овај пројекат пријавио и за учешће у другим пројектима наше школе, дошло је до измена ученика у овом пројекту. Ученици маркирани црвеном бојом су „отишли“ на друге пројекте, док су ученици маркирани зеленом бојом, на основу мотивационих писама, ушли на листу учесника пројекта.
Одабрани ученици за учешће у пројекту „Заједно за зелену будућност“:

Dopunska selekcija