Ове школске године уписали смо три одељења првог разреда у матичној школи, једно одељење у Ћириковцу и једно одељење ученика са посебним потребама. Њих су примиле наше учитељице Биљана Благојевић, Слађана Благојевић, Миља Милојевић Стоиљковић, Марија Калинић, Оливера Поповић и Андреа Поповић.