На основу Годишњег плана рада школе, за школску 2018/2019. годину, а у складу са одлуком Наставничког већа Основне школе „Свети Сава“, дана 28, 29. и 30. септембра 2018. године реализована је тродневна екскурзија, за ученике осмог разреда, на релацији Ћириковац – Пожаревац – Сремски Карловци – Нови Сад – Суботица – Палић – Бечеј – дворац Фантаст – Београд – Пожаревац – Ћириковац.
Према плану реализације, ученици су кренули на екскурзију 28. септембра 2018. године, у 6:45 часова из Ћириковца, а у 7:30 часова испред школе из Пожаревца. Непосредно пре поласка, припадници полиције Полицијске управе из Пожаревца, извршили су контролу документације, возача и аутобуса, као и контролу техничке исправности аутобуса. Након утврђивања исправности, саобраћајни полицајци дали су сагласност за почетак путовања. У извођењу екскурзије учествовало је 55 ученика осмог разреда, одељењске старешине: Јелена Станојевић, Слободан Јотић, Синиша Станојевић и Јелена Марковић, лекар пратилац Др Наташа Јанковић, и пратилац испред Туристичке агенције „Арива – Литас“ Пожаревац, Никола Стојковић.
Екскурзија је реализована према следећем програму:
1. дан:
Полазак из Ћириковца; полазак из Пожаревца, испред школе, путовање ка Фрушкој Гори и обилазак манастира Крушедол; долазак у Сремске Карловце и обилазак гимназије, саборне цркве, патријаршијског двора и града; одлазак до Новог Сада, посета Петроварадинској тврђави и обилазак града од Српског народног позоришта до Дунавског парка, слободно време у центру на датој релацији; наставак путовања ка Суботици, смештај у хотелу „Патрија“, вечера планирана за 19:30 часова, дискотека у склопу хотела планирана за 21:00 час, ноћење.
2. дан:
Доручак у хотелу планиран за 8:00 часова, обилазак центра града, музеја и градске куће, слободно време, ручак у хотелу, одлазак на Палић, обилазак језера и зоо врта, вечера у хотелу, дискотека планирана за 21:30 часова, ноћење.
3. Дан
Дуручак у хотелу планиран за 9:00 часова, напуштање хотела до 10:00 часова, путовање до дворца „Фантаст“, обилазак дворца, капеле и ергеле, ручак, наставак пута ка Београду, тржни центар „Ушће“, долазак у Пожаревац око 20:00 часова, долазак у Ћириковац око 20:45 часова.

Сви планирани образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије, у потпуности су реализовани:
• ученици су се упознали са основним карактеристикама аутономне покрајине Војводине, односно дела Срема и Баната, Северо-Западне и Северне Србије; Нови Сад, административни центар, после Београда други град у Србији по броју становника, са модерно изграђеном и архитектонски уређеном саобраћајном, стамбеном и пословном инфраструктуром; Сремски Карловци, центар Јужно – Бачког округа и географске регије Срем и једино насеље у општини сремски Карловци, град са веома богатом историјом и традицијом у овом делу Србије; манастир Крушедол, припада Епархији сремској Српске православне цркве и представља непокретно културно добро као споменик културе од изузетног значаја. Налази се на јужној страни Фрушке горе у Војводини, у атару села Крушедол, на путу између сремског градића Ириг и села Марадик; Бечеј (раније Стари Бечеј), град и седиште истоимене општине која се налази у Јужнобачком округу, у Аутономној Покрајини Војводини, у Републици Србији, економски центар на средњем току Тисе кроз Србију. Налази се на важном путу који повезује Нови Сад и Суботицу, Фантаст (познат и као дворац Дунђерски), дворац у Војводини, у близини Бечеја, на 15 километара од Бечеја према Бачкој Тополи или 60 километара од Новог Сада или 135 километара од Београда; Суботица, најсевернији град у Србији, други по броју становника у Војводини, на 10 километара удаљености од границе Србије са Мађарском, административни је центар Севернобачког округа, такође град изузетних културолошких одлика и богате традиције; Палић (мађ. Палицс) је градско насеље у Србији у општини Суботица у Севернобачком округу, излетиште, лечилиште и језеро, 7 километара удаљено од Суботице; Палићко језеро које се налази на 8 километара од Суботице, поред места Палић које је, управо због језера значајан туристички центар Војводине, највеће језеро у Србији настало природним путем и део је заштићеног подручја „Парк природе Палић“. Пролазећи кроз наведене пределе, ученици су стекли нова знања о структури становништва, обичајима и начину живота људи у различитим срединама, развијености привреде, саобраћајној инфраструктури, плодности земљишта и очуваности животне средине;
• у складу са принципом очигледности, ученици су имали прилику да кроз визуелну перцепцију и лични доживљај боље разумеју и упознају: географски положај Сремских Карловаца, Суботице, Новог Сада, Бечеја, Палића са Палићким језером, као и других места кроз која смо пролазили, њихов рељеф, густину насељености, размештај индустрије и пољопривреде, реке које протичу кроз ово подручје, као и веома богату и разноврсну архитектуру али и културу и традицију овог дела наше земље;
• посетом једном од четири зоолошка врта у Србији, који се налази у насељеном месту Палић, крај Палићког језера, у близини Суботице, на територији од 10 хектара површине у непосредној близини језера Палић, просторно већи од београдског, од којег заузима готово двоструко већу површину, ученици су видели 170 животињских врста, односно око 2000 примерака животиња које су смештене у четрдесетак волијера, кавеза или објеката, и ботаничку башту у склопу зоо врта која представља збирку многих аутохтоних врста, као и нетипичних лишћара и четинара (као што су либански кедар, џиновска секвоја и ариш) и више десетина хиљада садница сезонских цветница сопствене производње;
• ученици су стекли нова знања о истакнутим културно – историјским и духовним: личностима, догађајима и објектима које смо посетили;
• ученици су шватили важност неговања традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких заједница;
• ученици су имали прилику да уоче и закључе колико је важно очувати чисту и здраву животну средину;
• ученици су током екскурзије развијали и неговали другарство и пријатељство, развијали способност и вештине конструктивне комуникације и међусобног дијалога уз поштовање права на различитост;
• наставници су подстицали ученике на развијање свести о бризи за друге, као и на развијању осећаја личне одговорности.
Приликом реализације екскурзије и наставници су имали прилику да боље упознају личност својих ученика и кроз разговор, савете и препоруке, утичу на промену негативних облика понашања, што представља један од васпитних циљева екскурзије, као облика образовно – васпитног рада ван просторија школе.
У успешној реализацији програма екскурзије велики допринос дао је и пратилац, кога је ангажовала Туристичка агенција „Арива – Литас“ из Пожаревца, Никола Стојковић, који је био задужен за техничку организацију екскурзије (сатнице, контакт са одговорним лицима објеката које смо посетили, улазнице…).
Одељењске старешине су такође крајње професионално, одговорно и стручно извршавале задатке из своје надлежности: непрекидна брига о здрављу и безбедности ученика, стално дежурство у ходнику хотела у коме су били смештени ученици, организовање заједничког боравка ученика у хотелу, културно и безбедно понашање ученика у аутобусу, на улици и на свим другим јавним местима, организовано кретање ученика у колони, безбедно и правилно прелажење улице као и све друге потребе, за које су им се обраћали ученици.
За време извођења екскурзије није било никаквих проблема, тако да је иста протекла у атмосфери усвајања нових знања, у веселом и пријатном расположењу ученика.
Све посете, активности и садржаји планирани Програмом ексурзије, реализовани су у целости.
Имајући у виду чињенице наведене у овом извештају, може се констатовати да је екскурзија успешно реализована, јер су испуњени сви планирани образовно – васпитни циљеви и задаци екскурзије.
У току реализације екскурзије, није било примедби на квалитет пружених услуга.

Извештај сачинио,
Вођа пута
Радовановић Душан