Поводом Дана школе, расписује се литерарни и ликовни конкурс.
Тема
За литерарни: Кад нисам у својој школи
Ликовни: Моја школа
Рок је недеља 20.00.
Проследите пристигле радове на   kojicpo@gmail.com