У оквиру Еразмус+ пројекта „СИГЕ“ који наша школа реализује са колегама из Италије, Шпаније, Немачке, Пољске, Румуније и Хрватске, чланови тима за реализацију пројекта су одржали обуке везане за садржаје који имају за циљ да полазницима образовања одраслих олакшају савладавање различитих садржаја на један иновативан и забаван начин, са колегама из Основне школе „Доситеј Обрадовић“ из Смедерева, „Небојша Јерковић“ из Буђановаца, као и са колегама из матичне школе. Више о свему имате на линку са официјелног сајта пројекта.

OŠ ,,Sveti Sava“ Požarevac did training with local partners on SIGE (sigeerazmus.org)