NASTAVNIČKA MREŽA TOKOM PANDEMIJE
raspisuje javni poziv za sve nastavnike i njihove učenike

Pozivamo decu svih država Zapadnog Balkana da uzmu učešće na regionalnom konkursu na temu „Planeta diše u istom ritmu“ u sledećim oblastima:

Literarno stvaralaštvo:
Napišite poetski ili prozni sastav na ovu temu I pošaljite svom nastavniku – učitelju ili direktno administratorima FB grupe „Nastavnička mreža tokom pandemije“.

Likovno stvaralaštvo:
Napravite likovni rad koristeći se slobodnom tehnikom na zadatu temu. Rad slikajte i pošaljite svom nastavniku – učitelju ili direktno administratorima FB grupe „Nastavnička mreža tokom pandemije“.

Muzičko stvaralaštvo:
Napravite svoj odeljenjski tim, hor ili orkestar! Podelite zaduženja tako da krajnji rezultat tog rada bude kompozicija na zadatu temu. Snimite kompoziciju mobilnim telefonom i pošaljite svom nastavniku – učitelju ili direktno administratorima FB grupe „Nastavnička mreža tokom pandemije“.

Moj dnevnik „Vreme, kad je planeta stala“:
Ukoliko volite da pišete, oformite svoj dnevnik koji ćete uredno voditi svakog dana, od danas do 1. maja. U dnevnik pišite, crtajte i lepite, vama značajne, autentične sitnice, kojima ćete ilustrovati trenutnu situaciju.

Posle 1. maja napravite kratak video klip, listajući dnevnik, postavite ga na JT kanal i link pošaljete svom nastavniku ili direktno adminima FB grupe „Nastavnička mreža tokom pandemije“.

Na konkursu mogu učestvovati deca, mladi i porodice sa decom, i to u sledećim kategorijama:

#planeradiseuistimritmu #kadajeplanetastala