У другом полугодишту хол школе постао је богатији за рециклажни кутак. Ту се сада налазе два рецикла за рециклиранје лименки и две пресе за рециклирање лимемнки и пет амбалаже. Тако сада поред одговорности према животној средини подстичемо и бављење физичком активношћу, све кроз процес рециклаже.

Овим смо реализовали пројекат  наше Ученичке задруге „Мозаик“ за који је потписан уговор између наше школе и Министарства просвете, науке и технолошког развоја у октобру прошле године.