Поново у школи!

Дуго смо чекали да се поново видимо! Ужелели смо се једни других и видели смо да нам је најлепше када смо заједно у школи. Ипак, вирус Короне је још међу нама и биће потребно доста труда, дисциплине и обазривости да бисмо што дуже били у школи ове школске године.

Школска година почиње у уторак, 1. септембра.

Епидемиолошке мере:

– у школским просторијама, за време наставе и на одморима, важиће епидемиолошке мере Кризног штаба за сузбијање заразне болести КОВИД-19

– ученици ће за време боравка у школи седети на истом месту у својој учионици

– уколико се ученик не осећа добро, биће смештен у посебну просторију и биће позван родитељ да да дође по своје дете

– маске су обавезне ван учионице и када ученик одговара

– за време боравка у школи потребно је држати дистанцу и редовно користити средства за дезинфекцију руку

О променама ћете бити благовремено обавештени.

Распоред похађања наставе у нижим разредима:

У складу с дописом Министарства, просвете, науке и технолошког развоја и Стручним упутством за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2020/21.години, од 12.8.2020. године за ученике првог циклуса, од 1. до 4. разреда, планирана је реализација наставе кроз непосредан образовно-васпитни рад у школи. Одељења ће се делити у две групе, група А и група Б. Ученици ће имати 4 часа дневно, а ученици 1. разреда 3 часа. Часови ће трајати 30 минута. Настава за прву групу ће почињати у 8:00 часова, а завршаваће се у  9.50. Настава за другу групу ће почињати у 11:00, а заврашаваће се у 12:50. Родитељи имају право да се изјасне да ли ће у постојећим епидемиолошким условима дозволити да њихово дете похађа наставу у школи или ће се определити за наставу на даљину.

Детаљна упутства, распоред часова и подела групе за наставу биће Вам благовремено достављени.

Распоред похађања наставе у нижим разредима:

На основу Стручног упутства и предлога организације образовно-васпитног рада Министарства, одлучили смо да се настава у септембру у старијим разредима одвија по следећем распореду:

– одељења се деле на две једнаке групе (групе А и Б) према редоследу у дневнику

– група А похађа наставу понедељком, средом и петком, а група Б уторком и четвртком (по утврђеном распореду часова)

– прве недеље, у уторак, прво долазе ученици Б групе

– следеће недеље групе се замењују

– ученици ће имати  до 6 часова дневно у трајању од 30 минута, са малим одмором од 5 минута и великим одмором  од 15 минута после 2. часа, када им се доноси и ужина

– Свако одељење наставу ће пратити у својој учионици

први час у страријим разредима почиње у 13.30

– свечани пријем петака биће 31.8. у 18.00 часова, школском дворишту

распоред звoњења

Распоред учионица и улажења