Чим будемо имали више информација, обавестићемо вас о даљим корацима.