Од 25. марта до 11. априла, основци из Србије, пети пут ће бити обухваћени великим међународним ТИМСС (*Trends in International Mathematics and Science Study) испитивањем, којим се у више од 60 земаља света проверавају ђачка постигнућа и оно што су научили из математике и природних наука (Природе и друштва). Такође се узимају подаци о породичном и образовном контексту у којем ученици уче, па су, поред њих, испитивањем обухваћени и родитељи, наставници и директори школа.

ТИМСС се реализује сваке четири године, а у  Србији истраживање реализује Институт за педагошка истраживања. У овогодишњем ТИМСС истраживању учествоваће 4.669 ученика и 216 учитеља из 165 основних школа из три региона: из Београда, Војводине и централне Србије, и исто толико директора тих установа.

Србија учествује у ТИМСС-у већ пети пут у низу. У прва два циклуса тестирани су осмаци, а од 2011. године прате се ученици четвртог разреда. Земље учеснице имају могућност да бирају да ли ће ТИМСС истраживањем обухватити оба или само један узраст, а у Србији су у прва два тестирања учествовали осмаци, а у друга два, као и у овогодишњем ученици четвртог разреда. На основу резултата овог тестирања, у свакој земљи, али и на планетарном нивоу, добија се увид у функционисање образовног система у земљама које су укључене у проучавање и омогућава се планирање обраовних реформи и мера за побољшање квалитета образовања.

Ове године, истраживањем ће бити обухваћени ученици две школе у Пожаревцу: „Свети Сава“ и „Краљ Александар I“.

За ученике наше школе, истраживање ће бити организовано у среду, 03.04. 2019. године, са почетком у 14.00. Обухваћено је једно одељење четвртог рареда – 4/3. 

За свако одељење, које учествује у истраживању, припремљено је по 14 различитих тестова, што значи да ће отприлике по два ђака имати иста питања. Учитељ, школски координатор ТИМСС тестирања и реализатор пројекта, надгледају цео процес. Тест ће садржати питања са одговорима вишеструких избора, као и питања отвореног типа, а задаци ће бити различитог нивоа сложености. ТИМСС задаци испитују постигнуће ученика у оквиру три когнитивна домена – знање (познавање чињеница, концепата, процедура), примена (примена знања приликом решавања проблема) и резоновање (превазилази решавање рутинских проблема и сналажење у непознатим ситуацијама – од ученика се захтева анализа, синтеза, евалуација, долажење до закључка, генерализација и аргументовање).

Други део тестирања подразумева попуњавање упитника, које, сем ђака, попуњавају и родитељи, учитељи и директори школа. Кроз одговоре на овом упитнику, добиће се одговори о томе како се одвија настава , како се припремају учитељи и директори школа, какав је однос ученика према школи, настави и предметима, каква је безбедност и дисциплина, какве су праксе родитеља у раном учењу, какви су услови које ученици имају код куће и слично. Док учитељи и директори то чине онлајн, ђаци упитник попуњавају на часовима после теста и уз паузе ће то у току једног школског дана радити укупно 2,5 сата. Родитељи наших ђака, ученика 4/3, већ су попуњавали упиник на родитељском састанку који је одржан у четвртак, 25.04.2019. године.

Резултати најновијег ТИМСС тестирања, биће познати крајем 2020. године, а прошле године одржан је пробни тест. Резултати последњег тестирања 2015. године говоре да су четвртаци из Србије у математичком знању изједначени са ђацима из социоекономски развијенијих земаља – Канаде, Аустралије, Шведске, Словеније, Немачке и Чешке. Остварили су бољи успех и од Шпаније, Хрватске, Новог Зеланда, Француске, Турске… У природним наукама били су једнаки ђацима из Италије, Холандије, Шпаније, Северне Ирске, Аустралије, Данске, Немачке, Канаде, а бољи од Белгијанаца, Португалаца, Новозеланђана, Француза, Кипрана и Турака.

Желимо пуно среће на тестирању нашим ученицима 4/3 одељења и њиховој учитељици Славици Милановић!

Школски координатор ТИМСС истраживања,  Светлана Спасић, школски педагог, педагошки саветник