ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 18. ЧАС: УПИТНЕ РЕЧЕНИЦЕ
ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 3. ЧАС: ДРАГАН ЛУКИЋ „ШКОЛА“
ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 8. ЧАС: МИРОСЛАВ АНТИЋ „ТАЈНА“
ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 13. ЧАС: АЛЕКСАНДАР ПОПОВИЋ: ДВА ПИСМА
ОШ2 – МАТЕМАТИКА, 3. ЧАС: САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100
ОШ2 – МАТЕМАТИКА, 8. ЧАС: САБИРАЊЕ ДВОЦ. И ЈЕДНОЦ.  БРОЈА
ОШ2 – МАТЕМАТИКА, 13. ЧАС: САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
ОШ2 – МАТЕМАТИКА, 18. ЧАС: САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ, ПРОВЕРА ЗНАЊА
ОШ2 – СВЕТ ОКО НАС, 4. ЧАС: ШКОЛА И СИМБОЛИ НАШЕ ДОМОВИНЕ
ОШ2 – СВЕТ ОКО НАС, 6. ЧАС: МОЈЕ ПОТРЕБЕ, МОЈЕ ЖЕЉЕ (ОБРАДА)
ОШ2 – СВЕТ ОКО НАС, 8. ЧАС: ЧУВАМО СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ
ОШ2 – СВЕТ ОКО НАС, 2. ЧАС: С ВРШЊАЦИМА ОКО ШКОЛЕ
ОШ3 – МУЗИЧКА КУЛТУРА, 23. ЧАС: НИКОЛА ХЕРЦИГОЊА: ‘’ШАПУТАЊЕ’’
ОШ3 – МУЗИЧКА КУЛТУРА, 24. ЧАС: ФИЛМСКА МУЗИКА (ОБРАДА)
ОШ3 – ЛИКОВНА КУЛТУРА, 23. ЧАС: КОМПОЗИЦИЈА БОЈА (ОБРАДА)
ОШ4 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 116. ЧАС: МОЈА МАЈКА (УТВРЂИВАЊЕ)
ОШ4 – СРПСКИ ЈЕЗИК, 117. ЧАС: МОЈ ДЕДА – ПРИПРЕМА ЗА ПИС. ЗАД.
ОШ3 – ПРИРОДА И ДРУШТВО, 46. ЧАС: ДЕЈСТВО ЗЕМЉИНЕ ТЕЖЕ
ОШ3 – ПРИРОДА И ДРУШТВО, 47. ЧАС: НАУЧИЛИ СМО О КРЕТАЊУ ТЕЛА И…
ОШ3 – ПРИРОДА И ДРУШТВО, 48. ЧАС: ИЗВОРИ СВЕТЛОСТИ. КАКО НАСТАЈЕ …
ОШ2 – ЛИКОВНА КУЛТУРА: КОМПОЗИЦИЈА ОД УПОТРЕБНИХ ПРЕД.
ОШ2 – СВЕТ ОКО НАС: РЕЉЕФИ И ОБЛИЦИ РЕЉЕФА
OШ2 – МАТЕМАТИКА: ГРАФИЧКО НАДОВЕЗИВАЊЕ ДУЖИ …
ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК: ИЗБОР ПЕСАМА, ДРАГОМИР ЂОРЂЕВИЋ, 1. ДЕО
ОШ2 – СРПСКИ ЈЕЗИК: ИЗБОР ПЕСАМА, ДРАГОМИР ЂОРЂЕВИЋ – 2. ДЕО
ОШ4 – МАТЕМАТИКА: ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА
ОШ4 – МАТЕМАТИКА: РАЗЛОМЦИ, ЧИТАЊЕ И ПИСАЊЕ РАЗЛОМАКА
OШ4 – МАТЕМАТИКА: ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОВРШИНЕ ПРАВОУГАОНИКА
ОШ4 – МАТЕМАТИКА: УПОРЕЂИВАЊЕ РАЗЛОМАКА
ОШ7 – ИСТОРИЈА, 23. ЧАС: ВЛАДАВИНА КРАЉА МИЛАНА ОБРЕНОВИЋА
ОШ7 – ИСТОРИЈА, 24. ЧАС: ВЛАДАВИНА КРАЉА АЛЕКСАНДРА ОБРЕНОВИЋА