Ученичка задруга „Мозаик“ основана је 4.11.2019. године.

Ученичка задруга „Мозаик“ сарађује са „Еко – школом“, међународним програмом који се реализује у основној школи „Свети Сава“ већ известан низ година, а од ове школске године ученичка задруга ће своје делатности реализовати у оквиру већег броја секција: предузетничке, секције наше рукотворине, културолошке, фотографске, еколошке и секције Покажи шта знаш. Руководиоци секција су наставници задужени за поменуте секције решењима о 40-то часовној радној недељи. Претежна делатност ученичке задруге је поновна употреба разврстаних материјала. Чланови задруге су сви наставници запослени у школи, 70 родитеља и више од 400 ученика, свих разреда и одељења. Чланарина за ову школску годину износи 100 динара.

Ученичка задруга „Мозаик“ узима учешће на различитим смотрама, сајмовима, изложбама, који ће бити организовани на нивоу локлане самоуправе или у самој школи, при чему ће посебна пажња бити посвећена актуелној епидемиолошкој ситуацији и активности ће бити реализоване у складу са препорукама здравствене струке.