Упознајте се са Календаром рада школе, распоредом звоњења, распоредом часова, распоредом писмених и контролних вежби и остлим сервисима рада школе:

Распоред писмених и контролних вежби:

8_raspored pismenih i kontrolnih zadataka

7_raspored pismenih i kontrolnih zadataka

6_raspored pismenih i kontrolnih zadataka

5_raspored pismenih i kontrolnih zadataka

 

Распоред звоњења у условима отежаног рада

РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА

Упутство о мерама заштите здравља ученика

Распоред часова  2020/2021.