У издвојеном одељењу у Ћириковцу наставу похађају у истој смени ученици првог и трећег (19 ученик) и другог и четвртог разреда (22 ученика). Промена смене врши се недељно у целој школи

Издвојено одељење Ћириковац

 

1/3 9 6 3
2/3 7 3 4
3/3 8 4 4
4/4 7 5 2
СВЕГА 31 18 13

Докуменат можете преузети ОВДЕ.