У издвојеном одељењу у Ћириковцу наставу похађају у истој смени ученици првог и трећег (19 ученик) и другог и четвртог разреда (22 ученика). Промена смене врши се недељно у целој школи