Ученици су разврстани у групе за изучавање изборних предмета на основу изјашњавања родитеља на почетку школске године .

На почетку школске 2016/2017. године свим ученицима омогућено је да се изјасне за обавезне изборне предмете верску наставу или грађанско васпитање и други изборни предмет који се изучава у млађим разредима, са листе изборних предмета о чему је одлуку донео Савет родитеља(лепо писање, чувари природе, народна традиција).Ученици су се изјашњавали и за учење матерњег језика са елементима националне културе (ромски, влашки или румунски)

Предмет грађанско васпитање предају учитељи у својим одељењима, док се за наставу веронауке ангажују лица која  су упућена у школу од стране просветног одбора  Браничевске епархије. У школској 2016/2017. верску наставу – православни катихизис реализоваће Илић Сања, за ученике свих разреда школе, укључујући и издвојено одељење у Ћириковцу.