Ученици су разврстани у групе за изучавање изборних предмета на основу изјашњавања родитеља на почетку школске године .

На почетку школске 2016/2017. године свим ученицима омогућено је да се изјасне за обавезне изборне предмете верску наставу или грађанско васпитање и други изборни предмет који се изучава у млађим разредима, са листе изборних предмета о чему је одлуку донео Савет родитеља(лепо писање, чувари природе, народна традиција).Ученици су се изјашњавали и за учење матерњег језика са елементима националне културе (ромски, влашки или румунски)

Предмет грађанско васпитање предају учитељи у својим одељењима, док се за наставу веронауке ангажују лица која  су упућена у школу од стране просветног одбора  Браничевске епархије. У школској 2016/2017. верску наставу – православни катихизис реализоваће Илић Сања, за ученике свих разреда школе, укључујући и издвојено одељење у Ћириковцу.

На основу изјашњавања родитеља ученика за изборне предмете формиране су групе у складу са упутством на основу броја пријављених  ученика. Сви ученици изјаснили су се за изучавање матерњег језика са елементима националне културе (влашки, румунски и ромски)

Ученици свих старијих  разреда изучавају информатику и рачунарство ка изборни предмет, а ученици седмог и осмог разреда изучавају информатику и рачунарство и хор и оркестар.

Треба напоменути да поред наведених изборних предмета у табели ученици изучавају и обавезни изборни страни језик: у петом, седмом и осмом разреду шпански језик, а у шестом француски  језик.

Сви ученици од петог до осмог разреда определили су се и за изабрани спорт. Ученици петог определили су се за рукомет. Ученици шестог, седмог и  осмог разреда, као изабрани спорт реализоваће одбојку .