Од  школске 2020/2021. године у нашој школи оформљен је продужени боравак.

Продужени боравак представља место у школи где ученици самостално раде/решавају домаће задатке, уче и вежбају градиво обрађено у школи на часу, учествују у слободним активностима, одмарају се и рекреирају.

Рад са ученицима почиње у 7.00, а завршава се у 15.30 часова.

Ученици, који су укључени у групу продуженог боравка, имају три оброка:

  • доручак –  7.30 – 8.00
  • ужина – 10.30 – 11.00
  • ручак – 13.00 – 13.30

Поред обавезних организују се и слободне активности: спорт, дружење, креативне радионице, културне и друге активности у складу са интересовањима ученика.

Приликом боравка ученици могу користити и друге школске просторије, као што су фискултурна сала, библиотека, мултимедијална учионица, сала за приредбе и спортски терени.