Од следеће школске године у нашој школи ученици ће моћи да уче и у облику продуженог боравка.