Годишњи план  рада Основне школе “Свети Сава” у Пожаревцу представља основни радни инструмент и документ, којим се обезбеђује синхронизована, рационална и ефикасно организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности и одређују носиоци тих активности у току школске године.

Годишњи план можете преузети ОВДЕ.