Информатор о раду Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу (у даљем тексту: Информатор о раду) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС” број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, број 68/2010).

Комплетан информатор можете преузети ОВДЕ.