Одлука Јавна набавка за 2024

Plan JN-2023

Plan javnih nabavki 2022

Уговор ЈН 4 2019

Захтев за заштиту права

Oдлука-бехатон плоче

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА   за извођење грађевинских радова – Постављање новог бетонског покривача у облику бехатон плоча на прилазима  у  Основној школи „Свети Сава“ у Пожаревцу

Позив за подношење понуда-бехатон

Обавестење_о_продужењу_рока_за_достављање_понуда

Конкурсна документација струја (1)

Конкурсна документација струја

Позив за подношење понуда

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација екскурзија 2019

ПОЗИВ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ

Позив за достављање понуде-подови

Конкурсна документација-замена подова

Питање бр 1 Питање бр 2

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
санације крова и громобранске инсталације на централној школској згради

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
за извођење грађевинских радова – санација санитарног чвора и крова над санитарним чвором у централној школској згради Основне школе „Свети Сава“ у Пожаревцу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА
за извођење грађевинских радова –  израда тротоара око школких објеката у  Основној школи „Свети Сава“ у Пожаревцу

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВА У ПРИРОДИ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА   Замена дрвених врата на учионицама и  просторијама у централној школској  згради у ОШ  „Свети Сава“ у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА   Замена дрвених прозора и браварске столарије на трпезарији  у ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА Израда ограде школског дворишта у издвојеном одељењу у Ћириковцу ОШ „Свети Сава“ у Пожаревцу

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-прозори 1

Позива за подношење понуда – израда ограда у Ћириковцу

Позив за подношење понуде– замена врата на учионицама и просторијама

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ О ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА И ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ЈНМВ бр. 3/2018

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА