ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА

Ваннаставне активности имају за циљ да ученицима омогуће максимално потврђивање личности на образовном, креативном, друштвеном и личном плану. Задаци слободних активности су на проширивању, продубљивању и стицању нових знања, умења и вештина, односно повезивању теорије и праксе, затим, задовољавању специфичних интересовања  младих, а тиме и њиховој професионалној оријентацији, као и формирању радних навика у циљу активног коришћења слободног времена за културни и друштвени живот.За успешнији рад слободних активности неопходно је континуирана и осмишљена, сарадња између  школе, ђачких родитеља, друштвене средине, средстава јавног информисања, Подмлатка црвеног крста, Музичке омладине, Пријатеља деце, Еколошког друштва и других организација и институција.

Школа ће организовати јавне  манифестације, квизове знања, вечери поезије, спортска такмичења, сусрете културних радника, песника, сликара, научника и других личности које су интеренсантне за ученике основне школе. Посебан допринос за остваривање програма ваннаставних активности је објављивање ученичких радова којима се афирмише делатност сваког појединачног рада ученика, одељења и Школе у целини.

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

 МУЗИЧКА ОМЛАДИНА

Ове године са планира сарадња са Музичком омладином Пожаревца. Ученици ће се укључивати на добровољној бази у рад ове организације. Члан Музичке омладине може бити сваки ученик који то жели и учлањује се по слободној вољи, уз потписану сагласност родитеља..

План рада за школску 2019/20. годину  обухвата неколико области.

Садржаји:

-Посете концертима

-Предавања  из музичке теорије и праксе етномузикологије

-Организовање дружења чланова

-Остале редовне активности

Активности:

– Музичко – образовни концерти

– Вечерњи концерти

– Посета Народном позоришту у Београду

– Посета другим установама културе

– Концерти у Музичкој школи и Центру за културу

– Предавања експерата – музичара, теоретичара, инструменталиста (занимања из области музичке уметности)

– Организовање заједничког дружења чланова Музичке омладине

Реализација:

– У сваком полугодишту по један концерт образовног карактера

– Организација вечерњих концерата у зависности од финансија М.О.

– Посете Народном позоришту – неколико посета у зависности од интересовања и финансијских могућности ученика, уз писмену сагласност родитеља

– Посета интерним часовима у Музичкој школи (праћење ученика наше школе на јавним наступима)

– Посета полугодишњим и годишњим концертима Музичке школе и  Фолклорног ансамбла Центра за културу.

– Дружење чланова музичке омладине Пожаревца из свих основних школа – најмање једно дружење годишње

Реализатор:

-Професор музичке културе, представник Музичке омладине Пожаревца Миодраг Павловић, заинтересоване разредне старешине и учитељи из чијих одељења има чланова музичке омладине.

Праћење реализације:

Годишњи извештај о раду.

Наставник задужен за рад Музичке омладине:

Весна Миленковић, спец. професор музичке културе

 

 ПОДМЛАДАК ЦРВЕНОГ КРСТА

План рада подмлатка Црвеног крста за школску 2019/2020. годину

 

Време реализације Активност Носиоци активности
 Септембар -1 до 7. септембра – Безбедност деце у саобраћају

-Прикупљање чланарине за Црвени крст

„ Недеља солидарности“

14 – 21.септембра

– Подела школског прибора најугроженијим ученицима основних школа

 

-ПУ Пожаревац

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Октобар – Дечија недеља- пријем првака у подмладак  Црвеног крста                                 6. Октобар  – Хуманитарно – спортско -рекреативна акција „Трка за срећније детињство“

-16. октобар- Светски дан хране

– 17. Октобар – Светски дан борбе против глади

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

Новембар – 14. Новембар – Светски дан борбе против дијабетеса

– Школа о болестима зависности

ученици школе

-учитељи и наставници школе

 

Децембар -1. децембар- Светски дан борбе против АИДС-а -омладина ЈАЗАС-а
       Јануар -Свечаност поводом обележавања „Светог Саве“ -ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Фебруар -Објављивање конкурса „Крв живот значи“ и „Фонда др Марија и др Гаврило Мудрински“ ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Март –  „Шта знаш о здрављу?“-квиз

24. март – Светски дан борбе против туберкулозе

ученици школе

-учитељи и наставници школе

      Април 7. април – Светски дан здравља             8. април –Светски дан  Рома                  -Активности поводом ускршњих празника

-22. април- Светски дан планете Земље

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Мај -31. мај- Светски дан борбе против пушења

Градско такмичење из Прве помоћи и Реалистичког приказа повреда, стања и обољења

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

        Јун Акција „ Друг ,другу“, сакупљање школског прибора

5. јун- Светски дан заштите животне средине

-ученици школе

-учитељи и наставници школе

*У оквиру сарадње са Црвени крстом постоји могућност реализације и других активности из Календар активности, које нису наведене у плану рада.

 

КАЛЕНДАР НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ ЗА

ШКОЛСКУ 2019/2020ГОДИНУ

Септембар

 • – 07.септембар – Безбедност деце у саобраћају
 • септембар – Светски дан прве помоћи
 • ,,Недеља солидарности” – 14-21. септембар
 • Подела школског прибора најугроженијим ученицима основних школа
 • септембар – Светски дан очувања озонског омотача
 • септембар – Светски дан срца
 • септембар – Светски дан глувонемих
 • Програмске активности

Октобар

 • октобар – Међународни дан старих особа
 • Дечија недеља – пријем првака у подмладак Црвеног крста
 • октобар – Светски дан детета
 • Октобар – Хуманитарно-спортско-рекреативна акција “Трка за срећније детињство”
 • октобар – Светски дан очувања менталног здравља
 • октобар – Светски дан белог штапа
 • октобар – Светски дан хране
 • 17. октобар – Светски дан борбе против глади
 • Акција ДДК за средњошколце Пожаревца
 • Обележавање годишњице Женевских конвенција
 • Програмске активности

Новембар

 • новембар – Светски дан борбе против дијабитеса
 • Акција ДДК за средњошколце у Костолцу
 • Програмске активности

Децембар

 • децембар – Светски дан борбе против АИДС-а
 • децембар – Међународни дан волонтера
 • децембар – Светски дан људске солидарности
 • Акција ,,Један пакет пуно љубави”
 • Програмске активности

Јануар

 • Организовање акција поводом Божићних празника
 • Свечаност поводом обележавања „Светог Саве“
 • јануар – Национални дан борбе против пушења
 • Програмске активности

Фебруар

 • фебруар – обележавање 143 годинe Црвеног крста Србије
 • Објављивање конкурса ,,Крв живот значи” Фонда др Марија и др Гаврило Мудрински
 • Програмске активности

Март

–    Акција ДДК за средњошколце Пожаревца

 • март – Светски дан бубрега
 • март – Светски дан борбе против туберкулозе
 • Програмске активности

Април

 • април – Светски дан здравља
 • април – Светски дан Рома
 • Акција ДДК за средњошколце у Костолцу
 • Акција глобалне безбедности саобраћаја на путевима
 • Активности поводом ускршњих празника
 • април – Светски дан планете земље
 • Програмске активности

Мај

–    8.мај – Светски дан Црвеног крста

–    8-15. маја – Недеља Црвеног крста

–    Акција “Пакет за новорођену бебу”

–    11 мај- Национални дан добровољних давалава крви

–    31.мај – Светски дан борбе против пушења

–    Програмске активности

–   Градско такмичење из Прве помоћи и Реалистичког приказа

повреда, стања и обољења

Јун

 • Акција „Друг – Другу“ сакупљање школског прибора
 • јун – Светски дан невине деце жртава агресије
 • јун – Светски дан заштите животне средине
 • јун – Светски дан добровољних давалаца крви
 • јун – Светски дан борбе против насиља над старим лицима
 • јун – Светски дан избеглица
 • јун – Светски дан борбе против дроге
 • Програмске активности

Наставници задужени за рад подмлатка Црвеног крста:

Марина Стоилков, професор разредне наставе

Јелка Вучинић, професор енглеског језика

 

СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања индивидуалних сколности и интересовања, садржајног и целисходног коришћења слободног времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика , развијања и неговања другарства и пријатељства, школа ће реализовати слободне активности ученика у свим видовима и облицима за које поседује унутрашње капацитете.

Школа ће наставити са неговањем различитих форми слободних  активности са циљем продубљивања и проширивања знања ученика из различитих области, а у складу са њиховим интересовањима.

Слободне активности реализоваће се у области науке, технике, културе, уметности, медија и спорта. Секције ће се организовати за ученике млађих и старијих разреда, на нивоу разреда или смене у складу са могућностима школе и интересовањем ученика. Секције ће радити и у издвојеном одељењу у         Ћириковцу.

Научноистраживачке слободне активности, обухватају секције, чији је циљ проучавање и продубљивање садржаја одређених наставних области природних и друштвених предмета (еколошка, биолошка,историјска,метеоролошка, секција прве помоћи, еколошке патроле).Ученици ће се укључити у различите активности у организацији Еколошког друштава „Чачалица“, Планинарског друштва „Вукан“ и других организација и институција, као и у школске активности.

Техничке секције обухватају секције у оквиру предмета Техничко и информатичко образовање, Техника и технологија и Информатика и рачунарство, које ће окупљати ученике заинтересоване за техничке науке.

Културноуметничке активности, доприносе развоју и неговању интересовања за културне појаве и збивања, развоју критичког мишљења и креативног  изражавања. У школи постоје секције за стране језике,литерарна и рецитаторска секција , секција за ликовне активности, драмска, хор (млађих и старијих разреда), фолклорна, ритмичка, секција старих заната, наше рукотворине, црквено певањеи друго.

Слободне активности у оквиру медијског представљања школе реализоваће се кроз рад секције за вођење електронског летописа школе, предузетничке и секције за разглас.

Спортскорекреативне активности служе задовољавању потреба ученика за спорт, културну забаву и разоноду, доприносећи развоју позитивних односа према физичкој култури, телесним вежбама и физичким напорима (одбојка, кошарка, фудбал, рукомет, планинарска).У школи се завршетком фискултурне сале интензивирао рад фудбалске, рукометне, одбојкашке  и кошаркашке секције, које су и до сада окупљале ученике школе у великом броју.

У зависности од интересовања ученика, могуће је организовати рад секција које нису наведене (нпр. Фото-секција или шаховска).

У школи ће радити у току школске 2019/2020. године бити организоване 22 секцијe, од чега ће у појединим бити заступљени и ученици млађих и старијих разреда, док ће поједине бити само за старије или млађе разреде.

 

СЕКЦИЈЕ

У школској 2019/2020. години одржаваће се часови секција ученика млађих и старијих разреда. Детаљни програми рада секција налазе се у документацији школе и код наставника задужених за рад секција. Распоред рада секција начињен је на почетку школске године. Одржани часови секција евидентираће се у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада.

СЕКЦИЈА ЗАДУЖЕНИ НАСТАВНИЦИ
1. ЛИТЕРАРНА Анђелка Стефановић, Слободанка Ребрача
2.РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА Александар Дукић, Мирјана Стојиловић, Јасна Јанковић
3.ДРАМСКА СЕКЦИЈА Слободан Јотић, Марина Стоилков
4 МУЗИЧКА СЕКЦИЈА Весна Миленковић, Марија Митровић
5.СЕКЦИЈА  ЗА РАЗГЛАС Весна Миленковић, Слободан Јотић
6. СЕКЦИЈА ЦРКВЕНО ПЕВАЊЕ Сања Илић
7.ЛИКОВНА СЕКЦИЈА Светлана Чолић,  Ерол Ђурић, Славица Стојановић, Драгана Илић
8.СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА Оливера Илић
9.СЕКЦИЈА ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА Дешић Татјана
10. ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА Даница Гаралејић
11. РИТМИЧКА СЕКЦИЈА Драгана Илић, Славица Стојановић
12.СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ Саша Миловановић – фудбал

Слободан Микић- рукомет

Милан Јовић- одбојка

Петровић Сузана- млађи разреди

13. ТЕХНИЧКА СЕКЦИЈА Драгана Миливојевић
14.МОДЕЛАРСКА СЕКЦИЈА Драгана Миливојевић
15.РОБОТИЧКА СЕКЦИЈА Драгана Миливојевић
16. ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА Паулина Милић
17.НАШЕ РУКОТВОРИНЕ Миља Милојевић Стоиљковић
18.ПРЕДУЗЕТНИЧКА Слободан Микшић
19. СТАРИ ЗАНАТИ Светлана Спасић
20.ПЛАНИНАРСКА СЕКЦИЈА Јелка Вучинић
21.НАРОДНА ТРАДИЦИЈА Слободанка Ребрача
22.КУЛТУРОЛОШКА СЕКЦИЈА Татјана Дешић

 

ХОР И ОРКЕСТАР

У школској 2019/2020. години ученици ће бити укључени у  велики хор. Велики хор чине ученици од петог до осмог разреда Велики хор и оркестар радиће под руководством професора музичке културе Весне Миленковић. Хор  ће наступати на школским приредбама, смотри хорова,  у оквиру сарадње са Месним заједницама и другим институцујама,на свечаној академији 27. јануара, поводом Дана школе и у оквиру Фестивала младих.

Садржаји:

            Репертоар школског хора обухвата дела домаћих и страних композитора разних епоха и популарне песме и мелодије, (развијање вокалне технике, композиције са прикладном тематиком, савремене и популарне композиције).

Кроз рад са хором истицаће се солисти, као и камерна етно група певача. Репертоар етно групе засниваће се на извођењу традиционалне српске музике са елементима фолклорне тематике.Рад слободних активности такође ће спроводити музичка секција и секција за разглас.

Активности:

Увежбавање и пробе хора биће усмерене на што више јавних наступа: на школским приредбама, у сарадњи са месном заједницом, локалном заједницом и у текућим пројектима школе.

Чланови музичке секције ће учествовати  у изради пригодних паноа и сређивању музичког кабинета.

Планира се да чланови секције за разглас обогате цедетеку новим примерима и обуче се за рад на школском разгласу.  У току школске 2019/2020. године, разглас ће се користит током радних дан који су тематски конципираних ( жанрови забавне музике, класичне музике, џез, народне музике …).

У току школске 2019/2020. године пробе хора старијих разреда од 5-8, одвијаће се два пута недељно у музичком кабинету, а музичке секције и секције за разглас по једном недељно. Програм реализује професор музичке културе.

Циљеви рада су:

Да се код ученика развијају музичке способности, жеља за заједничким музицирањем и постицаће се креативна радна атмосвера, узимати у обзир индивидуалне способности ученика и развијати смисао за јавне наступе. Планирана је сарадња са музичком школом и музичком омладином током ове школске године.

Праћење реализације:

Списак ученика и евиденција у дневницима рада за вођење слободних ученичких активности.Годишњи извештаји фото документација и медијска пропраћеност.

Носиоци реализације:

Наставник музичке културе.