БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И СТРУКТУРА ПО РАЗРЕДУ И

ОДЕЉЕЊИМА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Разред

Одељење

Укупно

Ученика

Мушки Женски Разред

Одељење

Укупно

ученика

Мушки Женски
1/1 20 13 7 5/1 21 10 11
1/2 19 13 6 5/2 22 10 12
5/3 26 11 15
Цен. шк. 39 26 13
1/3 9 6 3
СВЕГА 48 32 16 СВЕГА 69 31 38
2/1 24 12 12 6/1 23 13 10
2/2 23 11 12 6/2 20 10 10
6/3 21 12 9
Цен. шк 47 23 24
2/3 7 3 4
СВЕГА 54 26 28 СВЕГА 64 35 29
3/1 25 13 12 7/1 24 12 12
3/2 27 16 11 7/2 24 9 15
7/3 19 11 8
Цен. шк 52 29 23
3/3 8 4 4
СВЕГА 60 33 27 СВЕГА 67 32 35
4/1 24 14 10 8/1 23 11 12
4/2 23 12 11 8/2 22 10 12
4/3 24 15 9 8/3 22 10 12
Цен. шк 71 41 30
4/4 7 5 2
СВЕГА 78 46 32 СВЕГА 67 31 36
Цен.шк.ук 209 119 90        
ОД 1-4. 240 137 103 ОД 5-8. 267 129 138

 

Специјална одељења (1, 7. и 8. р) и 2. р Издвојено одељење Ћириковац

 

1 2 2 / 1/3 9 6 3
2 4 3 1 2/3 7 3 4
7 2 2 / 3/3 8 4 4
8 1 1 / 4/4 7 5 2
СВЕГА 9 8 1 СВЕГА 31 18 13

 

Редовна настава Централна школа   476 248  228
Редовна настава Ћириковац        31      18       13
УКУПНО РЕДОВНА НАСТАВА    507  266   241
Специјална одељења       9      8       1
УКУПНО У ШКОЛИ  516 274 242

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА – МЛАЂИ РАЗРЕДИ

Изборни предмет Верска настава Грађанско васпитање Чувари природе Народна традиција
Разред и одељење Бр. ученика Бр. група Бр. ученика Бр. гр. Бр. уч. Бр.

група

Бр. уч. Бр. група
1/1 6 0 14 1
1/2 2 0 17 1
1/3 0 9 1
Укупно 8 0 40 3
2/1 6 18 1
2/2 10 1 13 1
2/3 3 1 4 1
Укупно 19 2 35 3
3/1 25 1 25 1
3/2 10 1 17 1 27 1
3/3 8 1 8 1
Укупно 10 1 50 4 52 8 1
4/1 8 0 16 1 24 1
4/2 23 1 23 1
4/3 2 0 22 1 24 1
4/4 2 0 5 1 7 1
Укупно 12 0 66 4 78 4
УКУПНО 49 3 191 14 52 2 86 5

 

Ученици су разврстани у групе за изучавање изборних програма на основу изјашњавања родитеља на почетку школске године .

На почетку школске 2019/2020. године свим ученицима омогућено је да се изјасне за обавезне изборне програме верску наставу или грађанско васпитање и други изборни програм који се изучава у млађим разредима, са листе изборних предмета о чему је одлуку донео савет родитеља (од играчке до рачунара, чувари природе, народна традиција)-за ученике трећег и четвртог разреда.Ученици су се изјашњавали и за учење матерњег језика са елементима националне културе (ромски, влашки или румунски). Ученици првог и другог разреда имају пројектну наставу.

Предмет грађанско васпитање предају учитељи у својим одељењима, док се за наставу веронауке ангажују лица  са листе наставника верске наставе, која  су упућена у школу од стране просветног одбора  Браничевске епархије. У школској 2019/2020. верску наставу – православни катихизис реализоваће Илић Сања, за ученике свих разреда школе, укључујући и издвојено одељење у Ћириковцу.

 

БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА И ГРУПАМА -СТАРИЈИ РАЗРЕДИ

Изборни предмет Верска настава Грађанско васпитање Информатика и рачунарство Хор и оркестар

(СНА)+5 +6.Р

Изабрани спорт СНА-чувари природе СНА-свакодневни живот у прошлости Домаћинство
Разред и одељење Број ученика Број

група

Број ученика Број група Број ученика Број група Број ученика Број група Број ученика Број група Број ученика Број група Број ученик Број група Број ученик Број група
5/1 12 1 9 0 21 1
5/2 11 0 11 1 22 1
5/3 16 1 10 1 26 1
Укупно 39 2 30 2 47 2 22 1
6/1 2 0 21 1 5 1 18 1
6/2 11 1 9 1 5 15 1
6/3 15 1 6 6 0 15 1
Укупно 28 2 36 2 `16 1 33 2 15 1
7/1 5 0 19 1 5 0 19 1
7/2 20 1 4 0 8 1 16 1
7/3 19 1 0 0 3 0 16 1
Укупно 44 2 23 1 16 1 32 2 19 1
8/1 19 1 4 17 1 5 0 23 1
8/2 4 0 18 1 15 1 7 1 22 1
8/3 18 1 4 0 0 5 0 22 1 17 1
Укупно 41 2 26 1 32 2 17 1 67 3 17 1
СО 9 1 3 0
УКУПНО 161 9 115 6 32 2 49 3 67 3 80 4 69 4 39 2

 На основу изјашњавања родитеља ученика за изборне програме формиране су групе у складу са упутством на основу броја пријављених  ученика. Спроведено је изјашњавање за изучавање матерњег језика са елементима националне културе (влашки, румунски и ромски)

Ученици седмог и  осмог разреда изучавају информатику и рачунарство и домаћинство, као изборни програм Ученици петог разреда у оквиру слободних наставних активности изучавају:хор и оркестар,чуваре природе и свакодневни живот у прошлости, а ученици 6. разреда хор, оркестар и свакодневни живот у прошлости.Треба напоменути да поред наведених изборних програма  у табели ученици изучавају и други страни језик: у шестом, седмом и осмом разреду шпански језик, а у петом француски  језик.

Сви ученици осмог разреда определили су се и за изабрани спорт-кошарку.

Докуменат можете преузети ОВДЕ.