Упознајте се са Календаром рада школе, распоредом звоњења, распоредом часова, распоредом писмених и контролних вежби и остлим сервисима рада школе:

Распоред писмених и контролних вежби:

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 5

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 8

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 7

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА 6

Распоред звоњења у условима отежаног рада

РАСПОРЕД  ДЕЖУРСТВА

Упутство о мерама заштите здравља ученика

Распоред часова  2020/2021.