Упознајте се са Календаром рада школе, распоредом звоњења, распоредом часова, распоредом писмених и контролних вежби и остлим сервисима рада школе:

Распоред писмених и контролних вежби дужих од 15 минута:

Распоред писмених и контролних провера за за 1. и 2. полугодиште, 1. разред

Распоред писмених и контролних провера за за 1. и 2. полугодиште, 2-2

Распоред писмених и контролних провера за за 1. полугодиште, 2-3

Распоред писмених и контролних провера за за 2. полугодиште, 2-3

Распоред писмених и контролних провера за за 1. полугодиште, 2-4

Распоред писмених и контролних провера за за 2. полугодиште, 2-4

Распоред писмених и контролних провера за за 1. полугодиште, 3. разред

Распоред писмених и контролних провера за за 2. полугодиште, 3. разред

Распоред писмених и контролних провера за за 1. полугодиште, 3-4

Распоред писмених и контролних провера за за 1. полугодиште, 4-3

Распоред писмених и контролних провера за за 1. и 2. полугодиште, 4-1

Распоред писмених и контролних провера за за 1. и 2. полугодиште, 4-2

Распоред писмених и контролних провера за за 1. и 2. полугодиште, 4-3

Распоред писмених и контролних провера за 5. разред за 1. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 6. разред за 1. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 7. разред за 1. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 8. разред за 1. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 5. разред за 2. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 6. разред за 2. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 7. разред за 2. полугодиште

Распоред писмених и контролних провера за 8. разред за 2. полугодиште

 

Распоред часова

Упутство о мерама заштите здравља ученика