Центар за интерактивну педагогију организовао ј е у нашој школи семинар „Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век“.

Идеја је  да се унапреде компетенције наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.

 Упознавнали смо са концептом смисленог учења, унапредили знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење  и оснажили се  за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу.