Наша школа је узела учешће у међународној акцији ,,Дан интелигенције’’ која је покренута са идејом да се обележи 1. октобар као дан оснивања Менсе. Менса је основана 1.10.1946. године у Оксфорду у Уједињеном краљевству (Енглеска). Менса Србије је органозовала пријаве основних школа за овај догађај и за одређене радионице дала одобрење за извођење. Наша школа се нашла на мапи одобрених. Циљ ове међународне акције је био да се потпомогне развој интелигенције код деце одређеним активностима које би стимулисале њихов интелектуални, емоционални и друштвени развој.
У периоду од 1. до 2. октобра је реализована радионица ,,Све боје звукова’’ и то више пута. Радионицу су похађале групе од 5. до 8. разреда (40 ученика), а једна група је била из 4. разреда (5 ученика). Укупно је било обухваћено 45 ученика. Радионице је реализовала Весна Миленковић, спец.професор музичке културе и педагошки саветник.
Радионица ,,Све боје звукова’’ бави се активним слушањем и доживљавањем музике. Осим што се слушају примери који су одабрани за сваки разред посебно, слушање се обогаћује применом методе фракталног цртежа.
На основу кратког слушања до једног минута, ученици затворених очију формирају графички запис руком коју покрећу и усмеравају на основу слушања звучног примера. Тако формирају почетни цртеж.
Створени запис, почињу да боје уз даље слушање истог примера. На тај начин музика, уз помоћ цртежа, добија свој ,,облик’’ и ,,боју’’, односно, звучни пример који је апстрактан, постаје уз помоћ слуха и графомоторике – видљив. Циљ радионице је такође, да балансира емоције ученика, појачава визуелизацију, снижава стрес, релаксира, подстиче невербални начин изражавања и повећава интелектуалне способности.
Реализатор: Весна Миленковић, спец.проф. и педагошки саветник