Педагог наше школе, Светлана Спасић, одржала је веома поучну радионицу. Време које проводимо са дигиталним уређајима, за ученике 2. и 4. разреда издвојеног одељења у Ћириковцу