Менса Србије и УченIQ у сарадњи са Институтом за модерно образовање и ове године  реализују пројекат обележавања Дана интелигенције са циљем да укажу на значај стимулације интелектуалних способности укључивањем што већег броја стручњака који раде са децом и одраслима у земљи и региону да прикажу занимљиве активности и добре примере праксе.
Наставница Весна Миленковић, педагошки саветник, пријавила је школску радионицу под називом ,,Музикограм прати и музику схвати“ и после разматрања комисије, одобрена је реализација са ученицима од 5-8. разреда.
Радионице су изведене у периоду од 10-14.октобра 2022. године.
Графички приказ музичког дела (музикограм) може ученицима обезбедити да више ствари истовремено раде док слушају музику. Може се пратити ток композиције погледом и повлачењем прста по графичкој шеми, препознавати ритам, мелодија, облик или инструменти. Прве музикограме направио је белгијски педагог Још Вујтак желећи да омогући свима да могу да разумеју класичну музику и да у њој уживају. Данас музикограме можемо наћи у форми штампаних сличица, линија или тачкица, симбола и асоцијација који ученика прецизно воде кроз ток слушане композиције. Дечија пажња за активно слушање музике и њено логичко схватање се повећава, процес концентрације је активнији, а памћење дуготрајније. Везе које се створе у комбинацији слушања, гледања и покрета, доводе до лаког препознавања мелодије по сликама и покретима који су били укључени у прво слушање.
Овај међународни пројекат је одобрила Менса Србије и ставила реализоване радионице на мапу догађаја као пример добре праксе.