Поштовани родитељи,

Школска 2021/2022. година почиње у среду, 1. септембра.

На основу Стручног упутства за организацију и реализацију, образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години, а у складу са Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести Covid-19 у Основној школи „Свети Сава“ образовно-васпитни рад организује се непосредно у простору школе.

Непарна (1, 3, 5. и 7. разред)  смена у првој радној недељи похађа наставу од 8.00, а парна (2, 4, 6. и 8. разред) од 14.00 часова.

Ученици у Ћириковцу наставу похађају у преподневној смени, од 8.00 часова.

Ученици са посебним потребама наставу похађају у преподневној смени, од 8.00 часова.

Сви ученици у одељењу похађају часове истовремено према усвојеном распореду часова и распореду звоњења.

Часови трају 45 минута.

Одељења ће наставу пратити у својим учионицама по просторном распореду учионица.

свечани пријем првака биће 31.8. у 18.00 часова у дворишту школе.

– свечани пријем петака биће 31.8. у 17.00 часова у дворишту школе.

Епидемиолошке мере:

– у школским просторијама, за време наставе и на одморима, важиће епидемиолошке мере мерама стратегије ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 у школама

– ученици ће за време боравка у школи седети на истом месту у својој учионици

– маске су обавезне ван учионице и када ученик одговара

– за време боравка у школи потребно је држати дистанцу и редовно користити средства за дезинфекцију руку

О променама ћете бити благовремено обавештени.

Срећан почетак ове школске године!

 

Молимо родитеље да се упознају са Стручним упутством за организацију и реализацију, образовно-васпитног рада у школској 2021/2022. години:

Стручно упутство за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној школи у школској 2021 2022 години

Упутство о мерама заштите здравља ученика

Просторни распоред учионица и улажења

RASPORED ZVONJENJA I UŽINE