U okviru Erazmus+ programa počeo je sa realizacijom projekat „Svetla! Kamera! Akcija!“. Ostvarena  je prva mobilnost, koja je podrazumevala posetu španskom gradu Ueska u pokrajini Aragon, to jest, školi Salesianos San Bernardo, koja nam je bila domaćin. Naša ekspedicija se sastojala od 4 učenika i 2 nastavnika. Mobilnost je trajala 7 dana i za to vreme uspeli smo da se upoznamo sa kulturom, tradicijom, obrazovnim sistemom, istorijom i geografijom ove pokrajine, arhitekturom i umetnošću, sa načinom života, a svedočili smo i funkcionisanju zdravstvenog sistema u doba Korone. Prisustvovali smo inovativnim nastavnim procesima koji uključuju grupni i timski rad, šetal smo se po Pirinejima uživajući u nesvakidašnjim pejzažima netaknute prirode, umočili smo noge u Balearsko more, ostali nemi pred Gaudijevom crkvom La Sagrada Familia i doživeli još mnogo toga, od čega bismo kao najvažnije izdvojili druženje naših učenika sa svojim vršnjacima i druženje nastavnika sa kolegama iz Španije, Portugala, Turske, Poljske i Italije i razmenu iskustava i informacija, što je i osnovni cilj ovakve mobilnost.

U skoro više u blogu i vlogu, a za sada možete pogledati fotografije, koje najbolje ilustruju sve naše aktivnosti.

LIGHTS, CAMERA, ACTION! Spain by slob (pixieset.com)