Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу

Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања  и наставница Оливера Илић увели су нас у свет формативног оцењивања, разним садржајима и задацима, где смо у оквиру колектива школе разменили мишљења и поделите искуства  у вези са формативним оцењивањем и праксама које  практикујемо у настави.  ...
Read More
Дан интелигенције у нашој школи

Дан интелигенције у нашој школи

Ове школске године, као и претходне, Менса Србије је у оквиру пројекта Дан интелигенције, који се обележава у октобру месецу, расписала конкурс за учешће са темом ,,Решавање проблема као стимуланс интелектуалног развоја''. После прихваћене пријаве наше школе и одобрења од стране Менсе, планирана радионица под називом ,,Ритмичке мудролије'' реализована је 15.10.2020. у оквиру редовне наставе музичке културе у одељењима петог разреда. Радионици је присуствовало укупно 35 ученика, а реализатор је Весна Миленковић, спец.професор и педагошки саветник. У уводном делу часа наставник показује шему за извођење вежбе, у којој су повезани покрет (удар ногама, пљесак, пуцкетање прстима - body percussion), одговарајући ритам и коришћење гласа уз изговор одабраног текста. У централном делу часа ученици допуњују ритмичке вежбе, одређеним ритмичким моделима у оквиру задатог такта. Завршни део часа предвиђа слушање кратког музичког примера, уз активно слушање музике са применом музикограма - у току слушања, ученици кажипрстом прате графички приказ на папиру, који је усклађен са слушним примером. Радионица је на мапи догађаја обележена као пример добре праксе. ...
Read More