„Да дете свако учи лако“

Центар за интерактивну педагогију организовао ј е у нашој школи семинар "Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век". Идеја је  да се унапреде компетенције наставника за организовање наставе и управљање процесом учења у коме сви ученици смислено уче.  Упознавнали смо са концептом смисленог учења, унапредили знања и вештина наставника за креирање окружења/ситуација за смислено учење  и оснажили се  за примену различитих инструмената и техника којима се подстиче смислено учење и ангажовање ученика у наставном процесу.   ...
Read More