МУЗИКОГРАМ ПРАТИ И МУЗИКУ СХВАТИ 

Менса Србије и УченIQ у сарадњи са Институтом за модерно образовање и ове године  реализују пројекат обележавања Дана интелигенције са циљем да укажу на значај стимулације интелектуалних способности укључивањем што већег броја стручњака који раде са децом и одраслима у земљи и региону да прикажу занимљиве активности и добре примере праксе. Наставница Весна Миленковић, педагошки саветник, пријавила је школску радионицу под називом ,,Музикограм прати и музику схвати'' и после разматрања комисије, одобрена је реализација са ученицима од 5-8. разреда. Радионице су изведене у периоду од 10-14.октобра 2022. године. Графички приказ музичког дела (музикограм) може ученицима обезбедити да више ствари истовремено раде док слушају музику. Може се пратити ток композиције погледом и повлачењем прста по графичкој шеми, препознавати ритам, мелодија, облик или инструменти. Прве музикограме направио је белгијски педагог Још Вујтак желећи да омогући свима да могу да разумеју класичну музику и да у њој уживају. Данас музикограме можемо наћи у форми штампаних сличица, линија или тачкица, симбола и асоцијација који ученика прецизно воде...
Read More