Ученици четвртог разреда су у среду, 4. септембра, имали час у школској библиотеци. Циљ посете је био да се ученици боље упознају са књишким фондом и врстама књига које могу пронаћи у школској библиотеци, начинима њиховог коришћења и примене у савлађивању школског градива. Ученици су били подељени у групе. Свака група је имала различиту литературу на располагању (енцикопедије, речнике, биографије, књиге са експериментима и огледима, мозгалицама) и у оквиру групе издвајала најзанимњивије садржаје из понуђених књига. Кроз излагања група на крају часа ученици су разменили искуства и успели да мотивишу једни друге за коришћење одређене литературе. Највише пажње ученика привукле су мозгалице попут књуге „Загонетне приче“ Уроша Петровића. Један део ученика је одмах након часа позајмио управо ту књигу из библиотеке.
Час је протекао у ведрој, динамичној атмосфери.

Ученици другог разреда су у петак, 6. септембра, имали час у школској библиотеци. Циљ посете је био упознавање ученика са правилима понашања у библиотеци. У томе су им помогли ученици четвртог разреда, који су на почетку часа извели кратак скеч о правилима понашања у библиотеци и на тај начин их мотивисали за стваралачки рад. Након скеча, ученици су, подељени у три групе, имали задатак да формулишу правила понашања у библиотеци кроз реченице, стихове и цртеже. Најзанимљивија решења су представљена на паноу који се сада налази у просторији библиотеке. Ученици су на часу показали своју креативност, маштовитост и ведар дечији дух.

Марија Митровић, библиотекар