Дан броја пи се обележава широм света 14. марта. Број пи има бесконачно много децимала, а његова приближна вредност износи 3,14. Познат је око 4 000 година, а дефинише се као однос обима и пречника круга. Пи је познат и као Архимедова константа и примењује се у математици и физици, а веома је важан и за архитектуру и грађевину.

Дан броја пи је обележен и у нашој школи Тематским даном који је реализован са ученицима петог и седмог разреда на часовима математике, технике и технологије и енглеског језика. На часо вима су се ученици упознали са бројем пи, његовим карактеристикама и неким од примена у математици. Поред тога, ученици су на креативне и сликовите начине представљали број Пи – путем различитих цртежа, кроз папирно моделарство правећи округле колаче, пите и украсе за оловке, а писали су и поруке на енглеском језику везане за број пи, Радови ученика настали током Тематског дана приказани су на паноу у холу школе.

Часове у оквиру Тематског дана реализовале су наставнице Јелена Марковић, Драгана Миливојевић и Оливера Илић.

Оливера Илић, наставница енглеског језика