Једна од манифестација, која је одржана 05. 10. 2017. године, у оквиру Дечје недеље , била је кампања против насиља, у којој су учествовали ученици првог разреда основних школа „Свети Сава“ и „ Вук Караџић“ као и деца из предшколских установа. Они су у градском парку цртали кредама у боји и тако послали поруку одраслима, која се односи на заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Акција је осмишљена тако да се скрене пажња наших суграђана на неопходност заштите деце од свих облика насиља који им прете у савременом свету.
Мото за дечје активности су стихови песника Љубивоја Ршумовића:
„Ни због каквог греха
Деца се не смеју тући
Што више игре и смеха
То више лепоте у кући“.
Организатори овог догађаја били су „Пријатељи деце општине Пожаревац и основне школе „Вук Караџић“ и „Свети Сава“. Кампања је део пројектних активности које се реализују у оквиру Републичког пројекта „Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју у земљама Западног Балкана и Турској“ који треба да допринесе ефикаснијем сузбијању насиља над децом на локалном нивоу.
Циљ пројекта је успостављање међусекторске сарадње на локалном нивоу између васпитно-образовних установа, Града, Полиције, Центра за социјални рад, Тужилаштва, Дома здравља, локалних медија и удружења грађана, ради израде и усвајања локалног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.
Пројакт се залаже за стварање безбедног окружења за развој деце у локалној средини на свим местима где деца одрастају: у породици, предшколским установама и школама, на улици, медијима, Интернету.

Светлана Спасић, стручни сарадник, педагог, педагошки саветник