Дечја недеља у градском парку

Једна од манифестација, која је одржана 05. 10. 2017. године, у оквиру Дечје недеље , била је кампања против насиља, у којој су учествовали ученици првог разреда основних школа „Свети Сава“ и „ Вук Караџић“ као и деца из предшколских установа. Они су у градском парку цртали кредама у боји и тако послали поруку одраслима, која се односи на заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Акција је осмишљена тако да се скрене пажња наших суграђана на неопходност заштите деце од свих облика насиља који им прете у савременом свету. Мото за дечје активности су стихови песника Љубивоја Ршумовића: „Ни због каквог греха Деца се не смеју тући Што више игре и смеха То више лепоте у кући“. Организатори овог догађаја били су „Пријатељи деце општине Пожаревац и основне школе „Вук Караџић“ и „Свети Сава“. Кампања је део пројектних активности које се реализују у оквиру Републичког пројекта „Заштита деце од насиља и промоција социјалне инклузије деце са сметњама у развоју у земљама Западног Балкана и Турској“...
Read More