Основна школа „Свети Сава“ из Пожаревца је у оквиру пројекта „Социјална инклузија кроз игру у образовању“ (Social Inclusion through Gamification in Education – SIGE) имала је задатак да направи и постави званичан вебсајт пројекта. Наставник историје Живојин Ивковић латио се овог захтевног задатка и помоћу Wix платформе направио вебсајт који можете погледати на адреси:

https://www.sigeerazmus.org/

Циљ израде сајта је промоција пројекта кроз који осмишљавамо курикулуме за усвајање школског градива и основних социјалних вештина код одраслих полазника основног образовања, користећи елементе игре, а како би сам процес био лакши, пријемчивији и интересантнији.